Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Prawo Krajowe

Prawo Krajowe

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej.

Rozporządzenie RM z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska.

Rozporządzenie RM z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej.

Informacja o pomocy w wypełnieniu wniosków o dopłaty bezpośrednie za pomocą aplikacji e-wniosek Plus w 2023 r.

Wnioski o przyznanie płatności na 2023 r. można składać wyłącznie przez Internet za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Chcąc skorzystać z pomocy w wypełnianiu wniosków należy: Przygotować login i hasło lub następujące dane:a) nr identyfikacyjny gospodarstwa,b) kwota ostatniego przelewu z ARiMR z 2022 r.c)

Czytaj więcej »

Formacje Obrony Cywilnej

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Formacje Obrony Cywilnej Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub

Czytaj więcej »

Prawo Krajowe

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Prawo Krajowe Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25

Czytaj więcej »

System alarmowy Obrony Cywilnej

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / System alarmowy obrony cywilnej Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej (a także zarządzania kryzysowego) jest organizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności, który ma ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza

Czytaj więcej »

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Piątnica

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Piątnica Jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie Gminy Piątnica. Obowiązek

Czytaj więcej »

Obrona Cywilna

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:1. Służbę ostrzegawczą;2. Ewakuację;3. Przygotowanie i organizowanie schronów;4. Obsługę środków zaciemnienia;5. Ratownictwo;6. Służby medyczne, włączając w to pierwszą

Czytaj więcej »