Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Drogi gminne

/ / Gminne drogi / /

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii (tj. dróg powiatowych, dróg wojewódzkich i dróg krajowych), stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych [definicja na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376)]. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie zarządu powiatu, a ustalenie przebiegu dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.

Łączna długość dróg i ulic gminnych
0 km

Drogi gminne na ternie Gminy Piątnica

  • Kobylin – Dobrzyjałowo – Kownaty
  • Dobrzyjałowo – Motyka
  • Jurzec – Dobrzyjałowo – Cydzyn
  • Budy Mikołajka – Motyka
  • Kałęczyn – Olszyny
  • Poniat  – Olszyny
  • Poniat – Wyrzyki
  • Wyrzyki – do drogi krajowej
  • Wiktorzyn – Drozdowo
  • Truszki – Krzewo Nowe
  • Żelechy – od drogi krajowej Nr 64 – do drogi gminnej Nowe
  • Krzewo – Truszki
  • Żelechy – Niewodowo
  • Żelechy – Drozdowo
  • Truszki – Kosaki
  • Kalinowo – Kalinowo kolonia do drogi krajowej
  • Zabawka – od drogi wojewódzkiej Nr 668 – do drogi krajowej Nr 64
  • Elżbiecin – od drogi wojewódzkiej Nr 668 – do drogi krajowej Nr 64
  • Budy Czarnockie – Rządkowo do drogi powiatowej
  • Budy Czarnockie – Murawy kol.
  • Marianowo – Budy Czarnockie – Cydzyn Nowy
  • Drożęcin Stary – Murawy
  • Drożęcin Stary – Rogienice /do granicy gminy/
  • Drożęcin Lubiejewo – do drogi powiatowej
  • Nagórki – Rogienice – do granicy gminy
  • Nagórki – w kierunku rzeki Narew
  • Kisielnica – Kisielnica Kolonia
  • Murawy kolonia – Czarnocin
  • ulica Leśna w m. Jeziorko
  • ulica Nowa w m. Jeziorko
  • ulica Leszczynowa w m. Jeziorko
  • Rakowo-Czachy – od drogi powiatowej Nr 1934B do drogi gminnej Nr 105651B
  • Krzewo – od drogi powiatowej Nr 1934B do drogi gminnej
  • Krzewo – od drogi gminnej do drogi gminnej
  • Rakowo-Czachy – od drogi powiatowej Nr 1934B w kierunku rzeki Narew
  • Marianowo – od drogi krajowej Nr 61 do przepompowni ścieków
  • Marianowo – od drogi gminnej Nr 105659B do drogi do przeponmpowni ścieków
  • Kałęczyn – od drogi gminnej Nr 105644B w kierunku rzeki Łojewek

Ulice w Piątnicy

  • ulica Forteczna
  • ulica Sadowa
  • ulica Polna
  • ulica Zielona
  • ulica Łąkowa
  • ulica Ogrodowa
  • ulica Wesoła
  • ulica Nowoprojektowana
  • ulica Nowa
  • ulica Nadrzeczna
  • ulica Słoneczna
  • ulica Wąska
  • ulica Księdza Kardynała Wyszyńskiego
  • ulica Cmentarna
  • ulica Krótka
  • ulica Północna
  • ulica 33 Pułku Piechoty

Drogi krajowe na ternie Gminy Piątnica

 • PIĄTNICA – GRAJEWO
 • KISIELNICA – PISZ
 • PIĄTNICA – JEŻEWO

Drogi wojewódzkie na ternie Gminy Piątnica

 • PIĄTNICA – JEDWABNE

Drogi powiatowe na ternie Gminy Piątnica

  • KOBYLIN – WYSOKIE – ROGIENICE PIASECZNE
  • PIĄTNICA PODUCHOWNA – CZARNOCIN – PęZA – CHLUDNIE – KUPNINA – SERWATKI
  • ROGIENICE WIELKIE – MURAWY – KISIELNICA
  • GÓRKI – DOBRZYJAŁOWO – PIEŃKI BOROWE – KORYTKI – KAIMY
  • BUDY MIKOŁAJKA
  • MOTYKA
  • STARY CYDZYN – RZĄDKOWO – WYRZYKI
  • od drogi nr 668 do PONIAT
  • WIKTORZYN – OLSZYNY – WYŁUDZIN – GUTY
  • od drogi nr 1934B – ŁOMŻA
  • PIĄTNICA PODUCHOWNA – KALINOWO – DROZDOWO – NIEWODOWO – KRZEWO – KOSSAKI – BRONOWO – NIWKOWO – WIZNA
  • STARE KRZEWO – NOWE KRZEWO
  • WIKTORZYN – ŻELECHY – TRUSZKI
  • WIZNA – SREBROWO – MRÓWKI – NIEŁAWICE – KOKOSZKI – GUTY – KOWNATY
  • BRONOWO – JANCZEWO – BOŻEJEWO – TARASKOWO – OLSZYNY