Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Granty na instalacje OZE

m.nowakowski_Piatnica-251

/ / GRANTY NA MONTAŻ DOMOWYCH INSTALACJI OZE / /

Dzięki przyznanej dotacji mieszkańcy gminy Piątnica zamontują 65 instalacji fotowoltaicznych. Mają na to czas do końca 2022 r. Ilość wytworzonej w ciągu roku energii z OZE wyniesie 264,5 MWh, w tym energii elektrycznej – 217 MWh, a cieplnej 47 MWh. Inwestycja będzie kosztować 2 mln zł, dotacja pokryje 1,4 mln zł.
 

Grantobiorca, może otrzymać dofinansowanie na poziomie  maksymalnie
do 70% kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z § 7 pkt. 1-3 zgodnie z umową
o dofinansowanie na realizację Projektu.

Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji fotowoltaicznej mogą wynieść 7 000,00 zł za kW

Maksymalne koszty kwalifikowalne instalacji solarnej:

  • dostosowana do potrzeb 1-3 osób ? maksymalnie 18 000,00 zł
  • dostosowana do potrzeb 4-5 osób ? maksymalnie 21 000,00 zł
  • dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób ? maksymalnie 25 000,00 zł