Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Sieć wodociągowo-kanalizacyjna

/ / Sieć wodociągowo-kanalizacyjna  / /

Gminną siecią wodociągową objęte są wszystkie 44 sołectwa. Gminna sieć wodociągowa liczy 163,8 km oraz 2 725 szt. przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych. Wynika z tego że około 87,8% budynków mieszkalnych  posiada przyłącze wodociągowe do zbiorczej sieci wodociągowej.

Na terenie gminy funkcjonuje 4 ujęcia wody: ujęcie w Piątnicy Poduchownej, ujęcie w Drozdowie, ujęcie w Dobrzyjałowie i ujęcie w Jeziorku. Sieć funkcjonuje w postaci wodociągów grupowych: Piątnica, Jeziorko, Drozdowo, Dobrzyjałowo, Bożejewo (gm. Wizna). Do 2018 r.  Marianowo zaopatrywane było w wodę z ujęcia zakładowego zlokalizowanego na terenie byłego PGR-u. Obecnie woda dostarczana do Marianowa pochodzi z ujęcia w Jeziorku.

Podział na miejscowości obsługiwane przez poszczególne ujęcia:

  1. Ujęcie Piątnica: Piątnica Poduchowna;
  2. Ujęcie Drozdowo: Drozdowo, Niewodowo, Kalinowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie, Piątnica Włościańska, Krzewo, Nowe Krzewo, Kosaki, Truszki, Żelechy;
  3. Ujęcie Dobrzyjałowo: Dobrzyjałowo, Budy-Mikołajka, Choszczewo, Stary Cydzyn, Czarnocin, Drożęcin-Lubiejewo, Górki-Sypniewo, Górki-Szewkowo, Guty, Kałęczyn, Kisielnica, Kobylin, Kownaty, Motyka, Murawy, Nagórki, Nowy Cydzyn, Olszyny, Olszyny Kolonia, Pęza, Stary Drożęcin, Taraskowo, Wyłudzin;
  4. Ujęcie Jeziorko: Jeziorko, Budy Czarnockie, Elżbiecin, Kalinowo (kolonia), Marianowo, Poniat, Rządkowo, Wyrzyki, Zabawka, Wiktorzyn.

Podstawowym systemem odprowadzania ścieków na obszarze gminy Piątnica są lokalne urządzenia kanalizacyjne, najczęściej szczelne zbiorniki ściekowe, tzw. szamba oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana została w: Piątnicy Poduchownej, Czarnocinie, Marianowie, Piątnicy Włościańskiej, Kalinowie i Drozdowie. Łączna długość tej sieci wynosi 32,6 km. Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej wynosi 825.