Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zamówienia publiczne

m.nowakowski_Piatnica-193

/ / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / /

Zamówienia publiczne są sformalizowane. Zarówno zamawiający, jak i wykonawca muszą działać w określony sposób i spełniać wymagania zdefiniowane w przepisach.

Od 1 stycznia 2021 roku głównym filarem systemu zamówień publicznym w Polsce jest Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), która zastąpiła Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przepisy PZP określają między innymi zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, zasady kontroli udzielania zamówień publicznych, zasady dotyczące umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Zamówienia publiczne są sformalizowane. Zarówno zamawiający, jak i wykonawca muszą działać w określony sposób i spełniać wymagania zdefiniowane w przepisach.

Od 1 stycznia 2021 roku głównym filarem systemu zamówień publicznym w Polsce jest Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), która zastąpiła Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przepisy PZP określają między innymi zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, zasady kontroli udzielania zamówień publicznych, zasady dotyczące umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Zakres stosowania ustawy:

do 130 tyś. zł – Kodeks cywilny regulamin wewnętrzny Urzędu
Od 130 tyś zł – stosuje się ustawę PZP

Adres strony internetowej, na której prowadzone są wszystkie postępowania od 130 tysięcy zł https://portal.smartpzp.pl/gminapiatnica

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Piątnica w 2022 roku: https://bip.gminapiatnica.pl/zamowienia-publiczne/plan/2421-plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-gminy-piatnica-w-2022-roku

Postępowania do 130 tyś zł – prowadzone są zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Piątnica Nr 13.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. „Regulamin wydatkowania środków publicznych dla zamówień o wartości szacunkowej netto poniżej 130 000 złotych”.