Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Fundusz sołecki

/ / FUNDUSZ SOŁECKI / /

Mieszkańcu decyduj o miejscu, w którym mieszkasz! Przyjdź na spotkanie sołeckie!

Fundusz sołecki są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.), która weszła w życie 20 marca 2014 r. zastępując Ustawę
o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.), która weszła w życie 1 kwietnia 2009 roku.

O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki.

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

  • służyć poprawie życia mieszkańców
  • należeć do zadań własnych gminy
  • być zgodne ze strategią rozwoju gminy

Należy zaznaczyć, że o tym na co mają iść środki z Funduszu sołeckiego decydują wyłącznie mieszkańcy. Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.

Kalendarz spotkań w sprawie FUNDUSZU SOŁECKIEGO

L.p.

Sołectwo

Wysokość środków do dyspozycji w ramach FS 2022

1.

Budy Czarnockie

26 751,75 zł

2.

Budy-Mikołajka

11 458,19 zł

3.

Choszczewo

10 163,75 zł

4.

Czarnocin

36 531,96 zł

5.

Dobrzyjałowo

31 354,20 zł

6.

Drozdowo

41 230,29 zł

7.

Drożęcin-Lubiejewo

14 574,43 zł

8.

Elżbiecin

21 573,99 zł

9.

Górki-Sypniewo

18 457,75 zł

10.

Górki-Szewkowo

12 944,39 zł

11.

Guty

13 136,16 zł

12.

Jeziorko

39 408,49 zł

13.

Kalinowo

25 553,19 zł

14.

Kalinowo-Kolonia

10 882,88 zł

15.

Kałęczyn

11 602,01 zł

16.

Kisielnica

26 607,92 zł

17.

Kobylin

15 053,85 zł

18.

Kosaki

16 635,94

19.

Kownaty

27 327,05 zł

20.

Krzewo

21 573,99 zł

21.

Marianowo

23 587,56 zł

22.

Motyka

12 033,49 zł

23.

Murawy

23 779,33 zł

24.

Nagórki

17 786,56 zł

25.

Niewodowo

24 258,75 zł

26.

Nowe Krzewo

13 327,93 zł

27.

Nowy Cydzyn

21 382,22 zł

28.

Olszyny

23 156,08 zł

29.

Olszyny-Kolonia

12 656,74 zł

30.

Pęza

15 101,74 zł

31.

Piątnica Poduchowna

47 942,20 zł

32.

Piątnica Włościańska

29 244,74 zł

33.

Poniat

17 738,61 zł

34.

Rakowo-Boginie

18 313,92 zł

35.

Rakowo-Czachy

17 690,67 zl

36.

Rządkowo

14 334,72 zł

37.

Stary Cydzyn

16 827,71 zł

38.

Stary Drożęcin

13 663,53 zł

39.

Taraskowo

16 683,89 zł

40.

Truszki

16 108,58 zł

41.

Wyłudzin

12 369,09 zł

42.

Wyrzyki

14 478,54 zł

43.

Zabawka

12 800,57 zł

44.

Żelechy i Wiktorzyn

21 430,16 zł

Dokumenty do pobrania

Fundusz sołecki – czym jest?

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego.

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.

Ustawą o funduszu sołeckim wprowadzono zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa. Dzięki ustawie o funduszu sołeckim nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich.