Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji

/ /Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji / /

Informacja o możliwości złożenia wniosku o pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów ze środków budżetu Gminy Piątnica

Wójt Gminy Piątnica informuje o przystąpieniu do realizacji działań zmierzających do ograniczenia populacji zwierząt w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica.”
Dobrowolne zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów dostępne będą wyłącznie dla zwierząt, których właściciele lub osoby, pod których opieką zwierzęta się znajdują, mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Piątnica. Uprawnieni do skorzystania z możliwości pokrycia kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów są jedynie ich właściciele lub opiekunowie. W danym roku przysługuje jeden zabieg.
Zabiegi będą wykonywane na podstawie kompletnych i zatwierdzonych przez Urząd Gminy w Piątnica wniosków, według kolejności ich wpływu do Urzędu, do momentu wyczerpania środków finansowych, określonych w uchwale w danym roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica .”

Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji

za pośrednictwem strony internetowej

Wniosek można złożyć również osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, parter, pokój nr 3.