Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Segregacja odpadów

/ / Segregacja odpadów / /

Deklaracja za odpady

Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularnie śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie.

Działalność gospodarczadzenia działalnosci

Odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalnosci

Dane kontaktowe

Dane teleadresowe firm odbierających z terenu Gminy Piątnica

Gmina Piątnica partnerem programu CZYSTE POWIETRZE

18 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na mocy, którego w Urzędzie Gminy Piątnica powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE.

Pracownik będzie służyć pomocą w wypełnianiu wniosków w ramach programu, a także udzielać wszelkich informacji dotyczących możliwości pozyskania dotacji na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu. Gmina otwiera punkt przyjmowania wniosków. Oznacza to, że mieszkańcy Gminy Piątnica nie będą już musieli zawozić dokumentów do Białegostoku. Gdyż Gmina będzie pośrednikiem pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.  Zachęcamy do udziału w Programie.

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Gmina nie przyjmuje dokumentów związanych z rozliczeniem dofinansowania, a jedynie udziela pomocy przy ich kompletowaniu.

Otrzymasz wsparcie doradcze w zakresie programu „Czyste Powietrze”:

 • zapoznanie z zasadami Programu „Czyste Powietrze” i dokumentami z nim związanymi,
 • wsparcie przy samodzielnym skompletowaniu wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie przy wypełnieniu danych z audytu energetycznego / uproszczonej analizy energetycznej,
 • wsparcie przy wyliczaniu części dochodowej,
 • wsparcie przy przygotowaniu rozliczenia dotacji.

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku – możesz skorzystać z usług przeszkolonych pracowników i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Piątnica.

Gospodarka odpadami

Zła segregacja odpadów

Przypominamy, że stosownie do art. 6 ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych i stwierdzonej nieprawidłowości w prowadzeniu selektywnej zbiórki, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane

Czytaj wiecej »
Gospodarka odpadami

Awaria pojazdu! Zmiana Terminu odbioru odpadów.

Ze względu na awarię pojazdu Firma Błysk informuje, że w dniu 30 czerwca (czwartek) nie będzie odbioru odpadów zmieszanych i popiołu w miejscowościach: Budy Czarnockie, Marianowo, Murawy, Nowy Cydzyn, Stary Cydzyn. Odpady te będą odebrane jutro.

Czytaj wiecej »
Gospodarka odpadami

Odpady rolnicze

Uwaga mieszkańcy!   Przypominamy, że do odpadów zmieszanych i segregowanych nie wrzucamy odpadów pochodzących z działalności rolniczej typu siatki, sznurki, folia rolnicza i pojemniki po środkach chemicznych (opryskach). Z informacji przekazanej przez Zakład Gospodarowania Odpadami w Czartorii w maju z Gminy Piątnica

Czytaj wiecej »
Gospodarka odpadami

Zakaz wylewania szamba na pole

Informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury chce, aby gminy uważniej patrzyły na ręce właścicielom szamb oraz przydomowych oczyszczalni. Zamierza dać im dodatkowe narzędzia pozwalające skuteczniej wyłapywać mieszkańców, których ścieki trafiają na pola, do rzek i zatruwają środowisko. W projekcie nowelizacji przepisów

Czytaj wiecej »