Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Segregacja odpadów

/ / Segregacja odpadów / /

Deklaracja za odpady

Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularnie śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie.

Działalność gospodarczadzenia działalnosci

Odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalnosci

Dane kontaktowe

Dane teleadresowe firm odbierających z terenu Gminy Piątnica

Gmina Piątnica partnerem programu CZYSTE POWIETRZE

18 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na mocy, którego w Urzędzie Gminy Piątnica powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE.

Pracownik będzie służyć pomocą w wypełnianiu wniosków w ramach programu, a także udzielać wszelkich informacji dotyczących możliwości pozyskania dotacji na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu. Gmina otwiera punkt przyjmowania wniosków. Oznacza to, że mieszkańcy Gminy Piątnica nie będą już musieli zawozić dokumentów do Białegostoku. Gdyż Gmina będzie pośrednikiem pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.  Zachęcamy do udziału w Programie.

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Gmina nie przyjmuje dokumentów związanych z rozliczeniem dofinansowania, a jedynie udziela pomocy przy ich kompletowaniu.

Otrzymasz wsparcie doradcze w zakresie programu „Czyste Powietrze”:

 • zapoznanie z zasadami Programu „Czyste Powietrze” i dokumentami z nim związanymi,
 • wsparcie przy samodzielnym skompletowaniu wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie przy wypełnieniu danych z audytu energetycznego / uproszczonej analizy energetycznej,
 • wsparcie przy wyliczaniu części dochodowej,
 • wsparcie przy przygotowaniu rozliczenia dotacji.

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku – możesz skorzystać z usług przeszkolonych pracowników i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Piątnica.

Dla mieszkańców

Zbiórka folii rolniczej

W dniu 5 grudnia 2023r. odbyła się nieodpłatna zbiórka folii rolniczej dla mieszkańców gminy Piątnica. W ramach zbiórki zebrano ok. 20 ton folii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w przyszłości planowane są kolejne zbiórki folii

Czytaj wiecej »
Gospodarka odpadami

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PIĄTNICA DOTYCZĄCY KONTROLI W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO GOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

  Nabór ankiet nadal trwa!    KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PIĄTNICA DOTYCZĄCY KONTROLI W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO GOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI Nowe przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi które nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości obowiązki pod groźbą kar. Urząd

Czytaj wiecej »
Dla mieszkańców

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy, że płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie, tj.: – 23 zł za osobę miesięcznie w przypadku kompostowania bioodpadów we własnym zakresie; – 24 zł za osobę miesięcznie w przypadku braku kompostownika. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czytaj wiecej »
Dla mieszkańców

Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Piątnica  przystąpiła do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na realizację przedsięwzięcia uzyskaliśmy dotację w wysokości 44 535,00 zł.  W założeniach projektu jest unieszkodliwienie

Czytaj wiecej »