phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ- informacje dla kandydatów

Do terytorialnej służby wojskowej (TSW) może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 

1. posiada obywatelstwo polskie,

2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

3. posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,

4. nie by/a karana za przestępstwo umyślne,

5. nie była przeznaczona do służby zastępczej,

6. nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,

7. nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

 

Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje:

1. osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby,

2. byłym żołnierzom zawodowym,

3. członkom proobronnych organizacji pozarządowych ,

4. absolwentom szkól realizujących programy innowacyjne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.

 

 

Uprawnienia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej:

1. uposażenie zasadnicze za każdy dzień od 90 zł. za dzień w stopniu szeregowego,

2. stały dodatek za gotowość bojową, płatny każdego miesiąca w wysokości 320 zł. Łącznie minimum 500 zł. w miesiącu,

3. świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie,

4. trwałość stosunku pracy i ochrona pracownika przed zwolnieniem.

 

 

Pełnienie służby:

Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy.

Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT może pełnić rotacyjnie również w inne dni, stosownie do potrzeb SIi Zbrojnych, zgodnie z rocznym wykazem sporządzonym przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, uzgodnionym z tym żołnierzem.

 

 

Wnioski o powołanie przyjmują:

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku

tel.: 261 398 220 lub 261 398 260

15-428 Białystok, ul. Lipowa 35

www.bialystok.wku.wp.mil.pl

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

tel.: 261 398 073

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Dublażyńska 2

www.bielskpodlaski.wku.wp.mil.pl ,,

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży

tel.: 261 385 724

18.400 Łomża, ul. Polowa 12

www.lomza.wku.wp.mil.pl

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach

tel.: 261 347 358

16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 21a

www.suwalki.wku.wp.mil.pl

 

 

Kontakt z Jednostką Wojskową:

1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

tel.: 261 398 691,

15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020