phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Komunikaty
Wyszukuj

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych – 2018 r.

16 kwietnia 2018 r. rozpocznie  się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59, 949 i 2203), w zarządzeniu Nr 9.2018 Wójta Gminy Piątnica z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkolny 2018/2019  oraz uchwale
Nr 144/XXVI/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica.

 

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zostały ustalone następujące kryteria, punktacja oraz dokumentacja potwierdzająca kryteria:

1)  kandydat, który realizował obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na terenie Gminy Piątnica - 50 pkt;

2)   kandydat pozostaje na utrzymaniu samotnego rodzica lub obojga rodziców pracującego(ych), prowadzącego(ych) gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczącego(ych) się
w systemie stacjonarnym - 40 pkt;

3)  kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej na terenie Gminy Piątnica - 30 pkt;

4) kandydat, którego co najmniej jedno z rodziców pracuje na terenie Gminy Piątnica - 20 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wyżej wymienionych kryteriów są oświadczenia rodzica (rodziców).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica na rok szkolny 2018/2019:

Lp.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY                                      W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16.04.2018 r.
do 27.04.2018 r.

do godziny 14.30

od 12.06.2018 r.
do 19.06.2018 r.

do godziny 14.30

2.

Prace Komisji Rekrutacyjnej - weryfikacja wniosków

30.04.2018 r.

od 20.06.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

04.05.2018 r.

21.06.2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 07.05.2018 r.
do 11.05.2018 r.

do godziny 14.30

od 22.06.2018 r.
do 29.06.2018 r.

do godziny 15.30

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

14.05.2018 r.

02.07.2018 r.

6.

Składanie do Komisji Rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

od 15.05.2018 r.

do 21.05.2018 r.

od 03.07.2018 r.

do 09.07.2018 r.

 

7.

Sporządzanie uzasadnień przez Komisję Rekrutacyjną

do 28.05.2018 r.

do 16.07.2018 r.

8.

Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych odwołań od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej

 

do 04.06.2018 r.

 

 

do 23.07.2018 r.

 

9.

Rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej przez Dyrektora szkoły

 

do 11.06.2018 r.

 

do 30.07.2018 r.

 

Do pobrania:

- Zarządzenie Nr 9.2018 Wójta Gminy Piątnica z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkolny 2018/2019. 

- Uchwała Nr 144/XXVI/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica.

Załączniki do pobrania:
 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020