phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Konsultacje społeczne dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątnica

W dniu 27 maja 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się spotkania konsultacyjne dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątnica, w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”  realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT  w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego i Fundacją Inicjatyw Regionalnych „Progres” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie.  Główne rezultaty projektu to:

 • przeprowadzone poszerzone (wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów) konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego,
 • przedłożone do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego,
 • unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte na systemie informacji przestrzennej.

Spotkanie poprowadzili prof. Jerzy Uścinowicz – polski architekt, doktor habilitowany nauk technicznych inżynier, nadzwyczajny Wydziału, specjalista w zakresie architektury użyteczności publicznej, architektury kultur lokalnych, architektury i sztuki sakralnej, sztuki monumentalnej, oraz Agnieszka Maszkowska  wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, gdzie zajmuję się koordynacją programów badawczo-edukacyjnych z zakresu partycypacji obywatelskiej. Specjalizuję się w tematyce konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego.

Podczas spotkań zebrane zostały opinie i pomysły mieszkańców na zaprowadzenie ładu przestrzennego.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020