phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

WKRÓTCE REMONT SZLAKU NADNARWIAŃSKIEGO NA 2 ODCINKACH

Wieloletnie starania o pozyskanie dofinansowania na remont szlaku nadnarwiańskiego zostały w końcu uwieńczone sukcesem. Droga powiatowa nr 1934B zostanie przebudowana na odcinku Kalinowo – Drozdowo oraz na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w Piątnicy Włościańskiej.

Na pierwszą część inwestycji, której koszt w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został ustalony na sumę 3 110 514,75 zł, Powiat Łomżyński uzyskał dofinansowanie z „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018 r.” w kwocie 1 544 263,02 zł. Pozostałą do zabezpieczenia kwotę wkładu własnego 1 566 251,73 zł Powiat Łomżyński będzie współfinansował z Gminą Piątnica w ramach współpracy między samorządami. Rada Gminy Piątnica na sesji w dniu 5 lipca 2018 r. podjęła uchwałę nr 240/XLII/2018 o udzieleniu pomocy Powiatowi Łomżyńskiemu na ten cel w kwocie 800 000,00 zł, co stanowi 51% brakującej kwoty.

Druga część inwestycji – przebudowa skrzyżowania w Piątnicy Włościańskiej – opiewająca na kwotę 1 589 964,63 zł uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 870 850,00 zł również ze środków rządowych - na usuwanie klęsk żywiołowych. Na prośbę Powiatu Łomżyńskiego – Rada Gminy Piątnica również na sesji w dniu 5 lipca 2018 r. podjęła uchwałę nr 241/XLII/2018 o udzieleniu pomocy na realizację tego zadania. Gmina Piątnica przekaże na ten cel 370 000,00 zł z brakującej kwoty 719 114,63 zł.

Zatem, podsumowując – już wkrótce zostaną wykonane na drodze Piątnica Włościańska – Drozdowo prace na sumę 4 700 479,38 zł, które Gmina Piątnica wsparła kwotą 1 170 000,00 zł - znacząco poprawiając bezpieczeństwo jej użytkowników. I choć nie można powiedzieć, że rozwiązują one definitywnie problem całego szlaku nadnarwiańskiego, który przebiega przez teren naszej gminy na odcinku ok. 20 km, to należy stwierdzić, że jest to bardzo znacząca inwestycja, która pozwala mieć nadzieję, na jej kontynuację w kolejnych latach. Cieszymy się, że mieszkańcy miejscowości nadrzecznych w niedługim czasie będą mogli korzystać z wyremontowanych odcinków drogi /termin realizacji obydwu zadań upływa w połowie listopada 2018 roku/.

Plan inwestycyjny i remontowy dróg powiatowych leżących w naszej gminie omówił wyczerpująco na sesji w dniu 5 lipca 2018 r. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Adam Frankowski, który ze swoim Zastępcą – Barbarą Chojnowską – udzielili odpowiedzi na liczne pytania radnych dotyczące stanu dróg, których właścicielem jest Powiat Łomżyński, a których jest w Gminie Piątnica 73,8 km.

Zdaniem Wójta Gminy Piątnica - Krzysztofa R. Kozickiego współpraca między Powiatem Łomżyńskim a Gminą Piątnica na rzecz lokalnej społeczności układa się dobrze i jest w bieżącym roku bardzo efektywna.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020