phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Wyszukuj

UWAGA! Zmiana adresu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gmina Piątnica Informuje, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Piątnica zlokalizowany będzie przy siedzibie Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża.

Działalność PSZOK dla mieszkańców Gminy Piątnica, polegać będzie na przyjmowaniu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych Gminy Piątnica, dostarczonych przez mieszkańców.

PSZOK będzie czynny od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do godziny 16:00. W soboty od godziny 8:00 do godziny 14:00.

W ramach PSZOK zorganizowane zostaną dla mieszkańców Gminy Piątnica zbiórki odpadów - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - w terminach:

 • w każdą ostatnią sobotę miesiąca – na parkingu CH Kaufland przy ul. Piłsudskiego 33 w Łomży w godz. 9.00-13.00,
 • w każdą pierwszą sobotę miesiąca lutego, maja, września i grudnia na parkingu Urzędu Gminy w godz. 9.00-13.00.

 

W PSZOK odbierane będą następujące segregowane odpady:

 • odpady surowcowe (papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe),
 • szkło,
 • odpady biodegradowalne,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • chemikalia,
 • przeterminowane leki,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z drobnych remontów),
 • zużyte opony samochodów osobowych i jednośladowych,
 • odpady zielone.

 

W dalszym ciągu odpady wielkogabarytowe będą odbierane bezpośrednio z posesji zgodnie z harmonogramem.

 

UWAGA – PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej. Szczegółowych informacji udziela ZGO w Łomży ( 513 026 847).

 

Jednocześnie informujemy państwa, iż z dniem 31 grudnia 2019 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany za budynkiem urzędu gminy w Piątnicy został zamknięty.

Pozostawianie odpadów po wyżej wymienionym terminie traktowane będzie jako nielegalne.

 

 

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020