phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Komunikaty
Wyszukuj

Przypominamy - upływa termin płatności III raty podatku

Informujemy, że w dniu 15 września 2020 r. upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Wpłat można dokonywać do inkasenta (sołtysa) lub przelewem na indywidualny numery rachunku bankowego wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku na 2020r. lub w zawiadomieniu w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszelkie informacje o stanie swoich zobowiązań z tytułu podatków, można uzyskać w pokoju nr 10, 11 lub pod numerem telefonu (86) 2152170, 2152169.

Dziękujemy za terminowe uregulowanie należności.

WAŻNE!

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Piątnica zobowiązane są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji. Przypominamy, iż wszelkie dane związane z aktualizacją liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości powinny być zgłaszane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. urodzenia, zgonu, wyjazdu do innej miejscowości lub przyjazdu , itp.)

Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami w wysokości 11,60 zł.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020