phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Konkursy
Wyszukuj

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Obraz wolności ”

Przedmiotem konkursu organizowanego z okazji obchodów odzyskania Niepodległości przez Polskę jest przygotowanie pracy plastycznej.

Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej, rozwijanie wyobraźni plastycznej, wrażliwości estetycznych oraz indywidualnych zdolności twórczych, kształtowanie i promowanie patriotyzmu i historii.

 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych Gminy Piątnica, klas 1-8, które:

 1. zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia,
 2. złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do Projektu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz w przypadku osób fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
 3. za osoby niepełnoletnie oświadczenie, o którym mowa w ppkt. b, składają przedstawiciele ustawowi - załącznik nr 2.
 4. Wyłoniony podczas konkursu projekt staje się własnością Organizatora konkursu, który może go w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizator konkursu nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem projektów użytymi do ich wykonania materiałami oraz doręczeniem ich do siedziby Organizatora.
 6. Uczestnikami mogą być dzieci uczące się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica w klasach I-VIII szkoły podstawowej.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. technika — malarstwo / rysunek
 2. format pracy – A4
 3. prace należy opatrzyć opisem umieszczonym na odwrocie pracy zawierającym: imię i nazwisko autora pracy, wiek, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, adres i telefon przedszkola/szkoły, imię i nazwisko rodziców zastępczych
 4. każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko 1 pracę
 5. prace należy dostarczyć w terminie wyznaczonym przez organizatorów
 6. zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie i opublikowanie wraz z danymi autorów dla potrzeb konkursu i innych celów związanych z popularyzacją tematyki historycznej. Nadesłane prace nie będą zwracane.

Prace należy dostarczyć do dnia 6 listopada 2019 roku osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020